Προιόντα - GMC SA

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

Προιόντα

Χυτά Προιόντα:

 • Κοινοί Χάλυβες.

 • Ελαφρώς Κραματωμένοι Χάλυβες.

 • Ανοξείδωτοι και Πυρίμαχοι Χάλυβες.

 • Ωστενιτικοί Μαγγανιούχοι Χάλυβες.

 • Φαιοί Χυτοσίδηροι.

 • Ελατοί Χυτοσίδηροι.

 • Αντιτριβικοί Χυτοσίδηροι Υψηλού Χρωμίου ή Νικελίου.


Μηχανουργικές Κατεργασίες:

 • CNC.

 • Συμβατικές.


Μεταλλικές Κατασκευές:

 • Διαμόρφωση.

 • Κυλινδράρισμα.

 • Σφυρηλασία.

 • Μεταλλικά Ράουλα Ταινιοδρόμων.

 • Σκληρές Επιγομώσεις.

 • Συγκολήσεις.

 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού